De Levenscomponist

Ik maak gebruik van verschillende methodieken. Ik kijk naar jou en bepaal dan welke werkwijze en methodiek het beste bij je past, dit aan de hand van je persoonlijkheid, je coachvraag en wat er op dat moment nodig is.

Rationeel-emotieve therapie (RET)
Hierbij krijg je inzicht in het verband tussen de dingen die je overkomen en je gevoel, gedrag en je gedachten over deze situatie. Problemen ontstaan vooral door de manier waarop we aankijken tegen de gebeurtenissen die ons overkomen. Dus het is niet de gebeurtenis zelf die de problemen veroorzaakt, maar de manier waarop je tegen de gebeurtenis aankijkt.
Bij: stress, burn-out, werknemers die niet adequaat functioneren op werkplek, of privéleven. Faalangst en paniekaanvallen.

Neuro Linguïstisch programmeren (NLP)
Dit is een methode om snel te ontdekken hoe wij, als mensen, onze manier van denken en voelen organiseren, onze taal gebruiken en ons gedragen om de resultaten te krijgen zoals wij ze krijgen. NLP leert ons om de taal van ons eigen brein zodanige te gebruiken dat we altijd het doel bereiken dat we kiezen.
Gebruik ik bij: leren effectiever te communiceren, weinig zelfvertrouwen, minder piekeren.

Strategisch coachen
Is gericht op een ontwikkelvraag, geformuleerd in een concreet doel. Het coachen is niet probleemgericht, maar doelgericht. Je maakt samen met mij een stappenplan om je doel daadwerkelijk te bereiken. We bespreken de eventuele valkuilen, hoe je die kunt ondervangen en kijken naar hindernissen die eventueel onder de oppervlakte zitten. Dit komt naar boven d.m.v. coachingsmatrix.
Deze methode gebruik ik bij: stilstand op zowel zakelijk als persoonlijk gebied.

Strategisch coachen van herstel
Deze methode geeft inzicht in je situatie nu en waar je naartoe wilt en welke stappen daarin belangrijk zijn om daadwerkelijk te herstellen en terugval te voorkomen.
Dit gebruik ik bij mensen die kampen met een: burn-out en/of chronische ziekte.

Transactionele analyse (TA)
De TA gaat ervan uit dat ervaringen in de vroege levensjaren ervoor zorgen dat een mens besluiten neemt over zichzelf en zijn omgeving. Deze positieve of negatieve besluiten zijn van invloed op de kwaliteit van de verdere levensloop (het script). Groei en ontwikkeling worden geremd door negatieve besluiten, terwijl positieve besluiten een stimulerende invloed hebben.Behandelmethodes zijn erop gericht de scripts te analyseren en door gedragsveranderingen te proberen het script om te buigen. Hiertoe wordt een contract afgesloten met de behandelaar waarin therapiedoelen zo concreet mogelijk worden omschreven. De manieren waarop de doelen worden bereikt (de daadwerkelijke behandelmethodes) zijn uiteenlopend.
Dit is een mooie methode die ik gebruik bij: mensen die vastlopen in hun leven, zowel op het gebied van loopbaan als privéleven.

Mindfulness
Mindfulness betekent 'opmerkzaamheid'. Het houdt de vaardigheid in om je helder bewust te zijn van al je ervaringen van moment-tot-moment. Mindfulness betekent volle aandacht geven aan je gedachten, gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen zoals ze op het moment zijn, zonder daar een oordeel over te hebben. En zonder erin te willen sturen of er iets aan te willen veranderen. Vanuit deze accepterende houding aandacht geven aan hoe de dingen werkelijk zijn, kan helpen bij het doorbreken van ingesleten gewoontes die ons welbevinden in de weg staan. 
Onder andere te gebruiken bij clienten met: stress, burn-out, overspannen en chronische pijn.